U bent hier: Home - Beroepen - Uitvoerder GWW - Werkdruk

Printvriendelijke versie

 

Werkdruk


Van de uitvoerders GWW vindt 76% het werk geestelijk inspannend. 69% werkt vaak onder tijdsdruk. Oorzaken blijken het verschil in opleidingsniveau en de eisen die het werk stelt. Complexe werken worden soms geleid door een uitvoerder met een te laag opleidingsniveau. Dit kan spanningen veroorzaken. De uitvoerder wordt in zijn werk vaak geconfronteerd met onverwachte situaties en de afwezigheid en slechte prestaties van anderen. Vaak moet hij overwerken. Hij vindt het werk interessant, maar een deel van de beroepsgroep (23%) vindt het werk ook ongunstig voor het privé-leven.

De belangrijkste risico's zijn:
 • Geestelijk inspannend werk
 • Tijdsdruk


Te nemen maatregelen:

Bronmaatregelen
 • Organiseer regelmatig werkoverleg met de uitvoerders, maar ook met de projectleiding, de werkvoorbereiding en de architect. Zo kunnen mogelijke problemen en fouten in een vroeg stadium worden gesignaleerd en verholpen.
 • Stel vragen en bespreek problemen tijdig met de directie; blijf er niet mee rond lopen. Voorkom onverwachte situaties en fouten door een goede werkorganisatie.
 • Kijk al bij de selectie of een uitvoerder in voldoende mate bestand is tegen de eisen van het beroep.

Collectieve maatregelen
 • Zorg voor een goede werkorganisatie door vergaderingen en werkoverleg, bevorder de samenwerking en communicatie en maak fouten bespreekbaar.
 • Zorg voor een goede werkvoorbereiding en logistiek. Zorg ook voor een reële planning van de tijdsduur van het werk en de inzet van het personeel.
 • Stem de verschillende werkzaamheden en taken goed op elkaar af.
 • Zorg voor het tijdig aan- en afvoeren van materiaal, materieel, gereedschappen en hulpmiddelen.
 • Zorg voor een kleine buffervoorraad, zodat het werk niet stil komt te liggen. 
 • Zorg voor heldere werkinstructies, werkoverleg en een goede communicatie met de uitvoerenden.
 • Voorkom onverwachte situaties en fouten door een goede werkorganisatie.
 • Zorg voor de terugkoppeling van het resultaat; laat vertellen wat goed ging of wat beter kan.
 • Denk aan taakroulatie, taakverbreding of taakverrijking voor het personeel.
 • Zorg met vergaderingen en werkoverleg voor een goede werkorganisatie, bevorder de samenwerking en communicatie. Maak fouten bespreekbaar.

Individuele maatregelen
 • Bespreek vragen en problemen tijdig met de directie; blijf er niet mee rond lopen.
 • Maak gebruik van de kennis, ervaring en betrokkenheid van werknemers.
 • Zorg voor voldoende rust en herstel voor uzelf.


Wat zegt de wet- en regelgeving?
Meer informatie
 
   
   
 

Download gehele beroep als PDF

 
 
 

< terug naar vorige pagina