U bent hier: Home - Beroepen - Machinist GWW - Gevaarlijke stoffen

Printvriendelijke versie


Gevaarlijke stoffen


Rond het materieel worden werknemers blootgesteld aan dieseluitlaatgassen van de machines. Van de machinsten GWW heeft 12% klachten over rook, damp, gas en nevel. De blootstelling wordt mede bepaald door de positie en hoogte van de uitlaat. Verder is de windrichting van invloed. Dieseluitlaatgassen zijn kankerverwekkend. De blootstelling moet daarom zoveel mogelijk worden beperkt. Bij het rijden over droge, stoffige bouwplaatsen kunnen de grenswaarden voor respirabel hinderlijk stof (5 mg/m³) worden overschreden.

De belangrijkste risico's zijn:
  • Kankerverwekkende stoffen (Dieseluitlaatgassen)
  • Schadelijke stoffen


Te nemen maatregelen:

Bronmaatregelen
  • Verlaag de blootstelling aan dieseluitlaatgassen door het verlengen van de uitlaat, onderhouden van de motor, de aanschaf van nieuw materieel minimaal volgens de Euro-2 norm, de toepassing van een zelfregenererende combifilter.

Collectieve maatregelen
  • Zorg voor schaftruimten en sanitaire voorzieningen, zoals een schafkeet met de mogelijkheid om na onderhoudswerkzaamheden de handen te wassen. Zorg bij kleine werken voor een watercontainer en papier.

Individuele maatregelen
  • Zorg na onderhoudswerk voor persoonlijke hygiëne en huidverzorging door de sanitaire voorzieningen te gebruiken.
  • Meld hinderlijke bronnen van uitlaatgassen zodat er iets aan kan worden gedaan. Maatregelen zijn bijvoorbeeld het anders plaatsen van de uitlaat, onderhoud of een betere afstelling van de motor.
  • Houd rekening met de windrichting om de blootstelling aan uitlaatgassen zoveel mogelijk te beperken.


Arbovriendelijke hulpmiddelen voor de machinist GWW met betrekking tot gevaarlijke stoffen

Wat zegt de wet- en regelgeving?
Meer informatie
   
   
 

Download gehele beroep als PDF

 
 
 

< terug naar vorige pagina